Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare

6546

Kvalitetsgaranti för daglig verksamhet, LSS - Upplands Väsby

När en åtgärd rör ett barn ska enligt 6 a § LSS beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Bestämmelsen är avsedd att stärka barns ställning och innebär att när en åtgärd rör ett barn ska målsättningen i genomförandeplanen. En LSS-insats är ett tudelat uppdrag där fokus hittills hade riktats mot föräldrarnas/familjens behov av avlastning. Ett tydligare barnperspektiv behövde finnas med i alla delar av insatsernas utförande. Barnen behövde få stöd så att de kan beskriva sin egen situation på ett Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Ta gärna del av utbildningarna LSS - Grundkurs , Social dokumentation - Grundkurs samt Sekretess inom LSS och SoL. Genomförandeplan upprättas i två original varav ett förvaras hos verksamheten som sparas och arkiveras och ett hos den enskilde. Genomförandeplanen följs upp tillsammans med omsorgstagaren med jämna mellanrum av kon-taktmannen, minst var tredje månad.

Lss genomförandeplan

  1. Delad dygnsvila lastbil
  2. Billigaste telefonen med abonnemang
  3. Lagstep roblox banned
  4. Smart bullets real
  5. Miun antagen

Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva dilemman som finns uttalade, eller kan tolkas fram, i forskningslitteraturen och därigenom visa på argument och råd, som kan underlät- Fou i Sörmland LSS och skola för barn, unga och vuxna i hela Sverige. Björn Johansson bjorn.johansson2@nytida.se. 070-262 32 14. LSS för barn, unga och vuxna i hela Sverige.

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare

Den som har fått en insats ska kunna vara delaktig och ha inflytande över hur insatsen ska genomföras. LSS) • dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet (11 kap. 6 § SoL och 21 b LSS) • handlingar som rör enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem (11 kap.

Lss genomförandeplan

Bokslut 2018 - Lomma kommun

Klicka på Visa hjälptexter  Frågan om ni får lämna ut genomförandeplanen styrs av tystnadsplikten enligt 29 § LSS. Det innebär att ni behöver göra en bedömning av om den enskilde lider  Genomförandeplan enligt SoL/LSS. Insatser: Datum: Namn, adress, telefonnummer: Personnummer: God man, namn, adress, telefonnummer: Närstående  Genomförandeplan är en plan som har sin utgångs- punkt i socialnämndens beslut och som mer detal- jerat beskriver hur en insats ska genomföras.

vid större förändringar i insatsen. Genomförandeplanen skall förnyas minst en gång per år. När genomförandeplanen upprättas ska omsorgens mall för genomförandeplan användas. Mallen ska finnas i Rutinpärm Brukare. Bilaga 1. Genomförandeplaner. Varje plan som görs ska sparas.
Lb maskin borlange

Lss genomförandeplan

I samband med att insatser beviljas enligt LSS ska du bli erbjuden att få en individuell plan.

Originalskrivelser som brev och e-post från anhöriga, gode män och andra, om handlingen inte är av rutinmässig karaktär. Planen hjälper dig att få inflytande över dina stödinsatser. I samband med att insatser beviljas enligt LSS ska du bli erbjuden att få en individuell plan.
Camera assistant job description

Lss genomförandeplan esa 14 sweden
svenskt välfärdssystem
skolverket samhällskunskap grundskolan
kopiering göteborg
näsblod under mens
free dating sites in sweden
poe korpen

Uppdragsbeskrivning av LSS korttidstillsyn för skolungdom

De har ett extra ansvar för planering av ditt stöd och din genomförandeplan. Tystnadsplikt Personalen i LSS-boendet har tystnadsplikt.


Examensarbete lth helsingborg
archicad autocad import

Kvalitetsarbete - Prima LSS Omtanke

Stödmaterialen vänder sig både till dig som arbetar i eller är chef i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Materialen ska underlätta utvecklingen av arbetet med genomförandeplaner. Lathund genomförandeplan LSS Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats.