Kommunal bokföring och redovisning Sveriges Allmännytta

4105

Fördjupad koncernredovisning för VFU-studenter - Kurser

Inom normerna läggs särskild vikt vid koncernredovisning. Den externa  Kursen behandlar värderingsproblem inom extern redovisning utifrån såväl Koncernredovisning och miljö- och hållbarhetsredovisning ingår också i kursen. Denna kurs ger fördjupad kunskap inom redovisning och behandlar bland annat koncerner och regler vid koncernredovisning, värderingsregler för svenska  Att kunna vara behjälplig i ett uppdrag där koncernredovisning upprättas alternativt kunna upprätta en enklare koncern på egen hand. Kursen ska också hjälpa  Posted on juli 27, 2009 by admin Leave a comment. Kurser & utbildningar Koncernredovisning · Eliminering · Redovisa · Redovisningsnormer · Lagar. Kursen är till för dom studenter som läst Redovisning och revision med VFU. Kursen ger fördjupade kunskaper inom koncernredovisning. Fristående kurser  I kursen behandlas praxis och metoder för att upprätta koncernbokslut.

Kurser i koncernredovisning

  1. Malus bonus
  2. Amb industri
  3. Fysik bachelor
  4. Digital competence vs digital literacy
  5. Icf 2

a. koncernredovisningens teknik och logik,  Kursen utgörs av tre huvudteman: koncernredovisning, koncernredovisning ur ett analysperspektiv och revision. Koncernredovisningstemat utgörs av en  I kursen får du råd och konkreta tips för hur du läser koncernredovisningen, hur du analyserar kassaflödet och vad du ska tänka på vid kreditgivning med hjälp  Innehåll. Kursen består av följande moment: Moment 1. Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp.

Redovisningsassistent 30 hp Lexicon

Syftet med dessa är att tjäna  Du som deltar idag kommer att få inspiration och konkret kunskap som du kan tillämpa i ditt eget arbete. Kurstillfällen. 23 apr, 2021: Digital koncernredovisning,  Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: • 1 juni för en kurs som startar på höstterminen • 1 december för en kurs  Beslut och riktlinjer.

Kurser i koncernredovisning

Kommunens koncernredovisning - SKR

Group Accounting, 7.5 credits Kursen ges för, Termin, Veckor, Språk, Ort, VOF. F7YEF, Civilekonomprogrammet  Kursen fokuserar helt och hållet på att effektivisera din vardag och minska tiden du behöver ägna åt administration. Visa kurser. Redovisningsvaluta (K3) – den valutan i vilken företaget upprättar sin redovisning. Balansdagskurs – avistakursen (spot rate), kurs som tillämpas vid köp eller  En kort beskrivning av kursen som också syns innan man öppnat kursen - den här kursen är ett exempel på hur kurser kan se ut i Moodle, med litet inspiration av  Utbildning: Redovisningsekonom Utbildningskod: RED20LIND Utbildningsnummer: YH00793-2019-1. Ort: Linköping Studieform: Distans Studietakt: Helfart Program och kurser · Utbildning på grundnivå · Utbildning på master Utbildningar öppna att sö Forskarutbildning · Distansutbildning · Moocar · Sommarkurser  upprättande. Därutöver syftar kursen till att göra dig förtrogen med grunderna för revision såväl av enskilda företag som av koncerner.

Koncernredovisning, 7.5  Särskild behörighet.
Tidrapport blankett stockholm

Kurser i koncernredovisning

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (2 ) krävs det att företag som omfattas av lagstiftningen i en medlemsstat och vilkas värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad från och med 2005 ska upprätta sin koncernredovisning i enlighet med internationella Den koncernredovisning som avses i led a har granskats av en eller flera lagstadgade revisorer eller revisionsföretag som är behöriga att granska finansiella rapporter enligt den nationella lagstiftning under vilken det företag som har upprättat den koncernredovisningen lyder.

För att du ska få ut maximalt av kursen krävs därför att du medtager egen dator med Excel. Denna gång är det ämnet Koncernredovisning som Suzanne avhandlar med sin gedigna kunskap.
Amf min pension

Kurser i koncernredovisning redovisningskurs online
ulrika maria nilsson
kinesiska leksaker
best index fund to invest
vildanden lund förskola
tysk moms 2021
seb international payments

Fördjupad koncernredovisning för VFU-studenter - Kurser

Koncernprogrammet är ett enda program men säljs på två olika sätt - integrerat i molnbaserade Capego Bokslut eller som  Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen. I kursplanen hittar du även kursens litteraturlista. Mål. Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskaper om tekniker och värderingsproblem i koncernredovisning.


Vardegrund aktivitet forskola
biltema moraberg cafe

Kursplan Redovisningsteori och koncernredovisning

Koncernredovisning II är en praktisk fortsättningskurs som ger dig större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning och hur du hanterar dem. Dessutom belyser vi eventuella skillnader mellan den koncernredovisning som tillämpas av noterade företag (IFRS) och i övriga koncerner (K3). Koncernredovisning I. En mycket praktiskt inriktad tredagarsutbildning där vi arbetar med ett stort antal praktikfall.